Algemene voorwaarden

Elke 21e bestelling wint - bestellingen geplaatst in de online shop of in de app in de periode van 22/04/2024-28/04/2024 doen mee aan de wedstrijd.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Organisator van de wedstrijd

Horze International GmbH | Flemingstr. 22 | 36041 Fulda

Tel: +31 970 1025 4696 | www.horze.nl | E-mail: klantenservice@horze.nl

Naamloze vennootschap met statutaire zetel in Fulda, AG Fulda, HRB 7995

Bedrijfsleiders: Viola Rebmann, Niko Neuhof | BTW-nummer: DE 288 579 384

Deelnemers komen in aanmerking: Alle personen van 18 jaar en ouder die een aankoop doen op onze e-commerce website komen in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd. Medewerkers van de Horze Groep en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Als een deelnemer beperkte handelingsbevoegdheid heeft, is de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger vereist.

De organisator behoudt zich het recht voor om personen naar eigen goeddunken uit te sluiten van deelname als daar geldige redenen voor zijn. Dergelijke geldige redenen zijn bijvoorbeeld

o Manipulatie in verband met toegang tot of uitvoering van de wedstrijd

o Schending van deze algemene voorwaarden

o Oneerlijke handel of valse of misleidende informatie in verband met deelname aan de wedstrijd.

BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE EN WEDSTRIJDPERIODE

Tijdens de campagneperiode kun je bij elke 21e bestelling in de app of online shop een restitutie winnen. Het maximale restitutiebedrag is €200. Prijzen zijn niet overdraagbaar, terugbetaalbaar of inwisselbaar voor geld of andere prijzen. De winnaars worden aan het einde van de actieperiode gecontacteerd door de klantenservice.

Deze actie is alleen geldig voor aankopen door eindklanten die rechtstreeks via onze website of app zijn gedaan.

DIVERSEN

Gegevensbescherming: Om deel te nemen aan de wedstrijd is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens te verstrekken. De deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens, in het bijzonder voor- en achternaam en e-mailadres, waarheidsgetrouw en correct zijn. De persoonlijke gegevens die tijdens de wedstrijd worden verstrekt, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel van deze wedstrijd. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder voorafgaande toestemming.

Aansprakelijkheid: Horze International GmbH is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel dat kan optreden tijdens deelname aan de wedstrijd of tijdens het gebruik van de toegekende prijzen. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of in het geval van frauduleus verborgen gebreken.

Wijzigingen en beëindiging: Horze International GmbH behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen of de wedstrijd te beëindigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Juridische stappen: Juridische stappen zijn uitgesloten. Beslissingen van Horze International GmbH met betrekking tot de wedstrijd zijn definitief. Mocht een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden. In plaats van de ongeldige bepaling geldt de wettelijk toegestane bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling het meest benadert. Hetzelfde geldt in het geval van een lacune in deze deelnamevoorwaarden.