Horze Guide

Enkele nuttige tips voor Horse Boarding


Hier volgen een aantal tips als je gaat boarden bij een stal.

 • Zorg ervoor dat je de overeenkomst leest en begrijpt voor het ondertekenen. Het moet bijgewerkt en authentiek zijn. Ga geen mondelinge overeenkomst aan, omdat deze je niet beschermen als er zich een incident mocht voordoen. Zorg er ook voor dat je een nummer voor noodgevallen in je stal hebt, voor het geval dat er wat gebeurt. Volgende dingen zullen in een overeenkomst aanwezig zijn:
  • Wanneer je paard word gevoederd, hoe je paard wordt gevoederd en welk soort voedsel je paard te eten krijgt
  • Waar je paard blijft, bijv. stal, paddock, schuur, enz.
  • Wat er gebeurt bij een noodsituatie
  • Wat de kosten zijn voor voedsel, zaagsel, trainingen, medische hulp, enz.
  • Welk faciliteiten of locaties je kunt gebruiken
  • De openingstijden van de faciliteit
  • Wat de veiligheidsregels van de faciliteit zijn
 • Zorg ervoor dat je de rekening aan het eind van de maand op tijd betaalt. Staleigenaren moeten de betaling op tijd ontvangen, zodat ze meer zaagsel, hooi of graan kunnen kopen indien nodig.
 • Gebruik geen uitrusting of voedsel zonder toestemming. Vraag de staleigenaar of je vrienden als je hun spullen leent. Merk jouw spullen, zodat andere mensen weten dat het van jou is. Mocht je wat kwijtraken weet men aan wie het kan worden teruggegeven.
 • Als je het idee hebt dat je paard niet de juiste hoeveelheid voedsel krijgt, kun je dat de staleigenaar laten weten. Ook als je problemen hebt met een andere boarder of klant kun je dat aan hem laten weten. Goede communicatie kan opkomende problemen in de stal oplossen.
 • Let erop dat je eerst toestemming vraagt van de eigenaar of stalbeheerder als je andermans paarden behandelt. Je weet nooit helemaal zeker hoe paarden reageren als je ze van of naar de stal loopt, voedert of verzorgt.
 • Let erop dat je alles achter je opruimt na het uitmesten van de stal of het verzorgen van je paard. Berg je poetskist, tuig, dekensof halster en touw op zodat anderen er niet over struikelen.
 • In de stal is het belangrijk om aardig te zijn tegen iedereen. Als je lomp of slechtgemanierd bent draagt dat niet bij aan de sfeer in de stal, waar mensen komen om te ontspannen en plezier te hebben aan paardrijden. Als er echt problemen zijn moet je de stalbeheerder of eigenaar op de hoogte stellen zodat zij in kunnen grijpen.
 • Als je paard extra verzorging nodig heeft, zoals een hoefsmid, dierenarts, massage therapeut of andere professionals in de stal, zorg er dan voor dat jij of iemand anders aanwezig is. Ga er niet zonder meer vanuit dat de stalbeheerder jouw paard in de gaten houdt. Als hij dat wel moet doen, moet je er voor zorgen dat dit wordt opgenomen in de overeenkomst.
 • Als je het idee hebt dat je paard niet de juiste voeding of goede verzorging krijgt is de stal niet voor jou geschikt. Je hoeft niemand uit te leggen waarom je vertrekt, maar je wilt met een goede verstandhouding vertrekken, zodat je geen bruggen achter je verbrandt. Het beste is om de stal te verlaten zonder er een groot drama van te maken.