˝

CLAIMS


Als het product beschadigd, kapot of incompleet is geleverd, heeft de klant 2 jaar het recht om een claim in te dienen. Horze behoudt zich het recht om claims af te wijzen die zijn veroorzaakt door onjuist gebruik van het product of het niet volgen van de normale gebruiksrichtlijnen. Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de onderdelen van onze producten zo accuraat mogelijk weer te geven, inclusief de samenstelling en de kleuren. De kleur die je ziet hangt af van je computersysteem, en wij kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren accuraat weergeeft. Kleine afwijkingen van kleur en detail, alsook kleine problemen zoals krassen op het producten zijn mogelijkerwijs niet genoeg om een claim goedgekeurd te krijgen, en komt daardoor niet in aanmerking voor restitutie.

Als de claim is goedgekeurd, zal Horze het artikel kostenloos repareren of vervangen, of je korting geven, of het volledige bedrag terugbetalen.

De klant moet contact opnemen met Horze klantenservice om de claim te behandelen. De verwerkingstijd is normaalgesproken tot 14 dagen.

Horze probeert altijd eerst om klachten en eventuele geschillen met klanten te verhelpen. Als de onenigheid niet kan worden opgelost tussen de partijen (verkoper-klant), kan de klant de zaak verwijzen naar de Consumentenbond.

De klant kan het geschil ook verheffen door het ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Het ODR platform biedt zowel klanten en verkopers een platform om hun online geschillen bij te leggen, zowel binnenlandse als grensoverschrijdende transacties. Het platform is direct gelinkt aan de nationale alternatieve geschillen oplossing (ADR) organen, en biedt daarom klanten en verkopers een gevestigde en bewezen methode van geschillenbeslechting.